CPL Jobs

CPL Jobs

W ramach Grupy Cpl dążymy do nieustannej współpracy z naszymi pracownikami, kandydatami, klientami oraz otaczającą nas społecznością, by móc wspólnie stawić czoła zmianom zachodzącym na rynku pracy oraz wspólnie budować przyszłość.

Cpl Resources Plc.została przejęta przez OUTSOURCING Inc z siedzibą w Japonii w styczniu 2021 roku i jest w 100% spółką zależną firmy.

Visit Website

CPL Jobs
Warsaw