Medyński Legal

Medyński Legal

Mateusz Medyński,

radca prawny/legal adviser

doradca restrukturyzacyjny/restructuring adviser

email: m.medynski@medynskilegal.com

mobile: 0048 604 999 112

E.M.K.A. Medyński Iuris Doradztwo sp.k,

ul. Władysława Raginisa 8/22
01-317, Warsaw

Visit Website

Mateusz Medyński
Warsaw
Warsaw